Noutăți

Decizia 511 din 04.07.2017

Referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Descarcă


Măsuri din PNDR 2014-2020

Măsurile din PNDR 2014-2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă medicilor veterinari care își desfășoară activitatea în mediu rural.

Astfel, în cadrul Măsurii 6 - DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR au fost identificate următoarele sub-măsuri, eligibile pentru medicii veterinari.

Descarcă