Noutăți

Decizia 511 din 04.07.2017

Referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Descarcă


Măsuri din PNDR 2014-2020

Măsurile din PNDR 2014-2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă medicilor veterinari care își desfășoară activitatea în mediu rural.

Astfel, în cadrul Măsurii 6 - DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR au fost identificate următoarele sub-măsuri, eligibile pentru medicii veterinari.

Descarcă


Raport de sinteză privind reuniunea Adunării Generale a FVE, Iași, 5-6 iunie

Reuniunea de primavară a Adunării Generale a FVE, din 2015, a avut loc la Iași, în Romania. Organizarea excelentă oferită de Colegiul Medicilor Veterinari din România a contribuit la o înaltă calitate a discuțiilor și rezultatelor.

Anterior reuniunii Adunarii Generale, a fost organizat de către FVE, în colaborare cu Colegiul Medicilor Veterinari din România un seminar interesant despre câinii fără stăpân și gestionarea populației canine. Situația actuală din România a fost prezentată de doamna C. Adina. Dl R. Laguens, de la Colegiul Medicilor Veterinari din Spania, a subliniat faptul că identificarea este crucială și că aceasta este nevoie să se efectueze împreuna cu înregistrarea. A fost prezentat documentul de poziție al FVE-FECAVA-UEVP, recent adoptat.

Descarcă


Cursuri de formare - Expo Milano 2015

În timpul celor șase luni de EXPO Milano 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viață" orașul italian 
Cremona va găzdui în perioda 1 mai - 31 octombrie un program special de cursuri internaționale de formare, care vizează profesioniști ce au un interes specific în problemele de expunere universal prinicipale, inclusiv agricultură și produse alimentare durabile, practici inovatoare în agricultură și producția animalieră și securitatea alimentară. 

Obiectivul cursului este de a permite participanților să dobândească competențe și abilități avansate 
în domenii specifice în strânsă legătură cu temele EXPO Milano 2015.

CEEP (Cremona Executive Education Program) este promovat de ATS ghidat de Camera de Comerț din Cremona și coordonat de "Università Cattolica del Sacro Cuore. A fost sponsorizat de asemenea la organizarea oficială a EXPO Milano 2015, de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si dall'Assossorato Agricotlura a regiunii Lombardia. Parteneri științifici: Politehnica din Milano, Parcul Tecnologic Padano de Lodi 
și ANMVI - Asociatia Nationala a Medicilor Veterinari din Italia.

Informații despre proiect și cursuri: click aici