Noutăți

Regulamentul UE 2016/429 - Legea sănătății animalelor

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală"), care se aplică începând cu 21 aprilie 2021

Descarcă