Antibiorezistența

Recomandare a Consiliului

privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene în cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate" (One Health)

Descarcă


Al treilea raport științific

comun inter-agenții privind analiza integrată a consumului de agenți antimicrobieni și apariția rezistenței antimicrobiane la bacterii de la oameni și animale producătoare de alimente în UE / SEE

Descarcă


Ghid pentru utilizarea cu prudență a antibioticelor

Antibioticele sunt utilizate cu rol terapeutic în tratamentul și controlul multor tipuri de infecții, la o mare varietate de specii de animale.

Acest fapt poate duce la selectarea unor forme de microorganisme rezistente la antibiotice, ceea ce reprezintă un fenomen natural și inevitabil. Este un risc inerent, asociat cu utilizarea antibioticelor la orice specie, inclusiv la om.

Descarcă