Hotărâri CMV

Hotărârea nr. 109 din 13.05.2024

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 107 din 24.11.2023 pentru aprobarea procedurii de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educație medicală veterinară continuă, de creditare a evenimentelor unice de pregătire profesională continuă și a cerințelor privind formarea profesională continuă a medicilor veterinari

Descarcă

Hotărârea nr. 108 din 24.11.2023

pentru aprobarea Procedurii de verificare aleatorie a unităților medicale veterinare în care se desfășoară asistență medicală veterinară, înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în anul 2024

Descarcă

Hotărârea nr. 107 din 24.11.2023

republicată, pentru aprobarea procedurii de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educație medicală veterinară continuă, de creditare a evenimentelor unice de pregătire profesională continuă și a cerințelor privind formarea profesională continuă a medicilor veterinari modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 109/13.05.2024

Descarcă

Hotărârea nr. 106 din 24.11.2023

privind aprobarea Programului de dezvoltare profesională continuă al Colegiului Medicilor Veterinari – "EDUVET" pentru anul 2024

Descarcă

Hotărârea nr. 105 din 04.09.2023

pentru aprobarea Procedurii privind prestarea temporară/ocazională de servicii medicale veterinare de către medicii veterinari stabiliţi într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, în alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene

Descarcă

Hotărârea nr. 102 din 15.07.2022

privind Regulamentul de organizare și desfășurarea prin mijloace de comunicare la distanță a Congresului Național al medicilor veterinari, a Adunărilor Generale la nivelul filialelor județene, respectiv a municipiului București

Descarcă

Hotărârea nr. 101 din 15.07.2022

privind Regulamentul de organizare și desfășurare a Congresului Național, a Adunărilor Generale județene, respectiv a municipiului București, din anul 2022

Descarcă

Hotărârea nr. 100 din 15.07.2022

pentru aprobarea Procedurii de verificare aleatorie a unităților medicale veterinare în care se desfășoară asistență medicală veterinară, înregistrate în Registrul unic al cabinelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în anul 2022

Descarcă

Hotărârea nr. 99 din 15.07.2022

pentru completarea Hotărârii nr.76/17.03.2017 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a unităților medicale veterinare cu personalitate juridică, în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară, în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică

Descarcă

Hotărârea nr. 97 din 31.01.2022

pentru aprobarea procedurii privind organizarea tipăririi și gestionarea prescripțiilor medicale-veterinare cu regim special, precum și pentru abrogarea Hotărârii nr. 36/01.12.2012 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinar, adoptată în ședința de Consiliu Național din data de 31.01.2022

Descarcă

Hotărârea nr. 96 din 25.10.2021

pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificării de medic veterinar, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale., adoptata in sedinta de Consiliu National din data de 25.10.2021

Descarcă

Hotărârea nr. 95 din 14.12.2020

privind modificarea cotizației lunare

Descarcă

Hotărârea nr. 93 din 31.01.2020

pentru aprobarea procedurii de verificare aleatorie a unităților medicale veterinare în care se desfășoară asistență medicală veterinară, înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în anul 2020

Descarcă

Hotărârea nr. 7 din 25.10.2019

privind adoptarea de propuneri pentru modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Descarcă

Hotărârea nr. 6 din 25.10.2019

pentru aprobarea listei de specializări propuse de Colegiul Medicilor Veterinari în vederea obtinerii titlului de „medic veterinar specialist", ca urmare a absolvirii cursurilor de specializare în domeniul medical veterinar, cu recunoaștere la nivel national, adoptata de catre Congresul National al Medicilor Veterinari

Descarcă

Hotărârea nr. 89 din 28.01.2019

privind aprobarea Regulamentului de Ordine interioară al Comisiei de Liberă Practică a Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari

Descarcă

Hotărârea nr. 88 din 28.01.2019

privind cerințele minime de dotare și procedura de înregistrare a clinicilor veterinare mobile pentru animale de companie

Descarcă

Hotărârea nr. 86 din 28.01.2019

pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea Certificatului temporar de conformitate

Descarcă

Hotărârea nr. 85 din 28.01.2019

pentru aprobarea Procedurii de verificare aleatorie a unităților medicale veterinare în care se desfășoară asistență medicală veterinară, înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în anul 2019

Descarcă

Hotărârea nr. 84 din 28.01.2019

pentru aprobarea Procedurii de aplicare a sancțiunii de suspendare a calității de membru și a dreptului de a exercita profesia de medic veterinar în cazul nerespectării obligației de achitare a cotizației de membru lunare, precum și în cazul nerealizării numărului anual minim de puncte pentru dezvoltarea profesională continuă

Descarcă

Hotărârea nr. 83 din 09.08.2018

pentru aprobarea procedurii de înregistrare a cabinetelor medicale veterinare asociate, în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică

Descarcă

Hotărârea nr. 82 din 31.07.2018

privind procedura de suspendare a calității de membru al Colegiului Medicilor Veterinari în cazul medicilor veterinari care exercită funcții publice

Descarcă

Hotărârea nr. 79 din 12.06.2018

privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 59/29.01.2015 a Consiliului național al Colegiului Medicilor Veterinari

Descarcă

Hotărârea nr. 78 din 12.06.2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 3/31.01.2009 prin care Consiliul Național al Colegiului Medicilor a aprobat condițiile minime pentru dotare

Descarcă

Hotărârea nr. 77 din 17.03.2017

pentru aprobarea Procedurii de suspendare a activității unităților medicale veterinare, precum și a procedurii de reluare a activității

Descarcă

Hotărârea nr. 76 din 17.03.2017

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a unităților medicale veterinare cu personalitate juridică, în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară, în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare, cu sau fără personalitate juridică

Hotărârea nr. 76 din 17.03.2017

Sentința Civilă nr. 1277 din 06.05.2015

Hotărârea nr. 75 din 17.03.2017

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a cabinetelor medicale veterinare individuale, în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară, în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare, cu sau fără personalitate juridică

Hotărârea nr. 75 din 17.03.2017

Sentința Civilă nr. 1277 din 06.05.2015

Hotărârea nr. 74 din 17.03.2017

Avand in vedere prevederile Legii 160/1998, art.37 alin.2  “Înființarea și funcționarea depozitelor farmaceutice veterinare, a farmaciilor veterinare și a punctelor farmaceutice veterinare se realizează conform prevederilor legislației aplicabile în vigoare; în cazul în care acestea se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o cotă din capitalul social poate fi deținută de un medic veterinar, indiferent de mărimea acestei cote”, precum si ale Deciziilor instantelor judecatoresti care au abrogat Ordinul 31/2015, au anulat partial in prima instanta prevederile Ordinului 79/2018 si au suspendat aplicarea acestoara pana la finalizarea judecarii, autorizarea sanitara veterinara a farmaciilor si inregistrarea sanitara veterinara a punctelor farmaceutice veterinare numai necesita inregistrarea prealabila in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, tinut de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in cazul in care ele apartin unor entitati care nu au medici veterinari asociati..

Prin urmare autorizarea farmaciilor si inregistrarea punctelor farmaceutice veterinare se efectueaza de catre DSVSA in baza dosarului intocmit conform art. 43 din Ordinul 83/2014:

“În vederea obținerii autorizației sanitare veterinare de funcționare pentru farmaciile veterinare, reprezentantul legal al unității, trebuie să depună la autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă, un dosar care să conțină următoarele documente:

a) cererea din partea unității, cu precizarea activităților, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 12;
b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului;
c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, în baza Legii nr. 359/2004 și a Legii nr. 26/1990, cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului;
d) copia actului constitutiv al societății comerciale;
e) schița unității;
f) dovada deținerii spațiului - titlul sub care deține spațiul, în copie;
g) memoriul tehnic justificativ;
h) lista cu personalul de specialitate al unității;
i)dovada achitării tarifului prevăzut de legislația sanitară veterinară în vigoare;
k)copia certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în cazul în care o cotă din capitalul social al societăţii este deţinută de un medic veterinar, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

si respectiv a articolului 51:“În vederea obținerii înregistrării sanitare veterinare pentru punctele farmaceutice veterinare, reprezentantul legal al unității trebuie să depună la autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă un dosar care să conțină următoarele documente:

a) cererea din partea unității, cu precizarea activităților, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 12;
b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului;
c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, în baza Legii nr. 359/2004 și a Legii nr. 26/1990, cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului;
d) schița unității;
e) dovada deținerii spațiului - titlul sub care deține spațiul, în copie;
f) dovada achitării tarifului prevăzut de legislația sanitară veterinară în vigoare;
h)copia certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în cazul în care o cotă din capitalul social al societăţii este deţinută de un medic veterinar, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.’’

Farmaciile si punctele farmaceutice veterinare care apartin medicilor veterinari sau sunt detinute de entitati care au asociati medici veterinari indiferent de cota de capital, pot fi inregistrate  in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, fara a fi o cerinta obligatorie in vederea obtinerii autorizarii/inregistrarii de catre DSVSA, ci este o cerinta a reglementarilor profesiei.

Hotărâre abrogare ordin 31/2015

Hotărâre anulare parțială ordin 79/2018

Hotărâre suspendare ordin 79/2018

Hotărârea nr. 73 din 17.03.2017

pentru aprobarea Procedurii de înscriere în Colegiul Medicilor Veterinari, de eliberare a cărții / cardului de identitate a medicului veterinar și a Atestatului de liberă practică medicală veterinară

Descarcă

Hotărârea nr. 69 din 01.07.2016

pentru aprobarea procedurii privind recunoașterea calificării profesionale în vederea exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României pentru medicii veterinari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obținut pe teritoriul unui stat terț

Descarcă

Hotărârea nr. 68 din 01.07.2016

pentru aprobarea procedurii privind recunoașterea calificării profesionale în vederea exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României pentru medicii veterinari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obținut pe teritoriul unui stat membru

Descarcă

Hotărârea nr. 67 din 01.07.2016

privind cerințele minime de dotare și procedura de înregistrare a ambulanțelor veterinare

Descarcă

Adresă RAR Ambulanțe veterinare

Cu privire la modul de tratare a vehiculelor de tip ambulanță veterinară

Descarcă

Hotărârea nr. 65 din 10.12.2015

privind procedura de suspendare și procedura de radiere a calității de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, la cererea medicului

Descarcă

Hotărârea nr. 64 din 10.12.2015

privind modificarea procedurii de operare în aplicația R.E.C.S.

Descarcă

Hotărârea nr. 63 din 10.12.2015

prin care se modifică lista bolilor incurabile la câine

Descarcă

Hotărârea nr. 62 din 29.01.2015

pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea Certificatului de conformitate și a Certificatului european de statut profesional prezent.

Descarcă

Hotărârea nr. 60 din 29.01.2015

pentru aprobarea Procedurii privind recunoașterea titlului de medic veterinar specialist aprobate în ședința de Consiliu Național din perioada 28-30.01.2015

Descarcă

Ghidul CMV de eutanasie

Termenul de eutanasie deriva din termenul grec ― eu" ce inseamna bine si ― thanatos" ce inseamna moarte. O "moarte buna" ar fi aceea care survine cu minima durere si suferinta.

Descarcă

Hotărârea nr. 59 din 29.01.2015

privind procedura de operare în aplicația Registrul de evidență a câinilor cu stăpân - (R.E.C.S.), inclusiv Anexele 1-9

Descarcă

Hotărârea nr. 58 din 29.01.2015

privind procedura de înregistrare și licențiere a utilizatorilor și operatorilor în aplicația Registrul de evidență a câinilor cu stăpân - R.E.C.S.

Descarcă

Hotărârea nr. 57 din 29.01.2015

privind înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 48 din 13.03.2014 privind formarea profesională continuă

Descarcă

Hotărârea nr. 56 din 29.01.2015

privind modificarea Hotărârii nr. 55 din 04.07.2014 a Consiliului național al Colegiului Medicilor Veterinari

Descarcă

Hotărârea nr. 55 din 04.07.2014

Art. 1. Începând cu data de 15.07.2014 se stabilesc urmatoarele taxe

Descarcă

Hotărârea nr. 54 din 04.07.2014

privind aprobarea Procedurii de radiere a unităţilor medicale veterinare înregistrate în evidenţele Colegiului Medicilor Veterinari

Art. 1. În înţelesul prezentei hotîrâri, următorii termeni se definesc astfel

Descarcă

Hotărârea nr. 53 din 04.07.2014

privind menţionarea activităţilor în Atestatul de liberă practică medicală veterinară

Art. 1. Atestatele de liberă practică medicală veterinară, care se vor elibera începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor avea menţionate activităţile prevăzute la art. 26. alin(1) din Legea nr. 160/1998

Descarcă

Hotărârea nr. 51 din 13.03.2014

pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Comisiei Sperioare de Deontologie şi Litigii, Comisiilor Judeţene de Deontologie şi Litigii, respectiv al Comisiei de Deontologie şi Litigii a municipiului Bucureşti

Art. 1. Începând cu data prezentei, se aprobă Regulamentul de ordine interioară al Comisiei Sperioare de Deontologie şi Litigii, Comisiilor Judeţene de Deontologie şi Litigii, respectiv al Comisiei de Deontologie şi Litigii a municipiului Bucureşti, prevăzut în Anexă

Descarcă

Hotărârea nr. 49 din 13.03.2014

Art. 1. Anexa nr. 2, prevăzută la art. 2 din Hotărîrea nr. 34/01.12.2012 se înlocuieşte cu Anexa nr. 2/A, la prezenta Hotărâre

Descarcă

Hotărârea nr. 47 din 13.03.2014

privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Comisiei Legislative

Începând cu data prezentei, se aprobă Regulamentul de ordine interioară al Comisiei legislative a Colegiului Meidicilor Veterinari, prevăzut în Anexă

Descarcă

Hotărârea nr. 45 din 26.10.2013

Art. 1. Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 4, prevăute în Anexa la hotărîrea nr. 19/01.07.2011 ce aprobă Ghidul pentru eutanasierea animalelor, se înlocuiesc cu Anexa nr. 1 1/A şi Anexa 4/A.

Descarcă

Hotărârea nr. 42 din 12.04.2013

privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 34/01.12.2012

Art. 1. Anexa 2 prevăzută la articolul 2 al Hotărîrii nr. 34/01.12.2012 se înlocuieşte cu Anexa din prezenta hotărâre.

Descarcă

Hotărârea nr. 39 din 01.12.2012

pentru aprobarea Procedurii de înregistre a cabinetelor medicale veterinare individuale pentru consultanţă de specialitate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare, cu sau fără personalitate juridică

Art. 1. Se aprobă Procedura de înregistre a cabinetelor medicale veterinare individuale pentru consultanţă de specialitate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare, cu sau fără personalitate juridică, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Descarcă

Hotărârea nr. 34 din 01.12.2012

privind aprobarea modelului de consimţământ pentru acceptarea procedurilor medicale/operatorii şi a modelului de cerere/solicitare/acceptare a eutanasiei

Art.1. Se aprobă modeulul de consimţământ pentru acceptarea procedurilor medicale/operatorii prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Descarcă

Hotărârea nr. 33 din 01.12.2012

privind oblogativitatea unităţilor medicale veterinare de asistenţă de a notifica proprietarii de animale, în cazul utilizării produselor medicinale veterinare, precum şi aprobarea modelului de notificare

Art. 1, Se aprobă modelul de notificare a proprietarilor de animale, ăn cayul utilizării produselor medicinale veterinare cu perioadă de aşteptare, prevăzută în Anexă, parte inegrantă din prezenta hotărâre

Descarcă

Hotărârea nr. 32 din 01.12.2012

privind trusa minimă de urgenţă pentru unităţile medicale veterinare care asigură asistenţă pentru animalele de companie

Art. 1 Se aprobă trusa minimă de urgenţă pentru unităţile medicale veterinare care asigură asistenţă pentru animalele de companie prevăzută în Anexă, care face parte din prezenta hotărâre

Descarcă

Hotărârea nr. 30 din 01.12.2012

privind acordarea de indemnizaţii membrilor Comisiei centrale de senzori
Art. 1. Începând cu luna ianuarie 2013 se aprobă acordarea de indemnizaţii de sedinţă membrilor Comisiei centrale de cenzori.

Descarcă

Hotărârea nr. 27 din 09.07.2012

Art. 1. (1) Începand cu data intrării in viguare a prezentei hotărâri, cotizaţia lunară se plăteşte de către ficare membru al CMV la Biroul Executiv al Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari

Descarcă

Hotărârea nr. 26 din 09.07.2012

Art. 1. (1) Începand cu data aprobării prezentei hotărâri Birourile Executive ale Consiliilor Judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari vor atribui numere carţilor de identitate conform modelului descris.

Descarcă

Hotărârea nr. 25 din 09.07.2012

Art.1. Atestatele de libera practica sunt inseriate si numerotate prin numere unice de catre Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.

Descarcă

Hotărârea nr. 24 din 03.12.2011

Art. 1. Se aproba lista bolilor incurabile la caine prevazute in anexa 1.

Descarcă

Hotărârea nr. 22 din 01.07.2011

Art. 1 . Se adopta decizia Biroului Executiv al Consiliului National ca organizatia profesionala, Colegiul Medicilor Veterinari, sa devina membru cu drepturi depline in European Veterinarians in Education, Research and Industry ( E.V.E.R.I. ) a Federation of Veterinarians of Europe ( F.V.E. ).

Descarcă

Hotărârea nr. 20 din 01.07.2011

Art. 1 . La nivel teritorial, Colegiul Medicilor Veterinari din Romania se organizeaza ca filiale, cu personalitate juridica si organizare economico - financiara proprie, subordonate ierarhic Colegiului Medic ilor Veterinari din Romania

Descarcă

Hotărârea nr. 19 din 01.07.2011

Art. 1. Se aproba „Ghidul pentru eutanasierea animalelor", inclusiv Anexele 1 - 4, prevazut in ANEXA la prezenta hotarare.

Descarcă

Hotărârea nr. 13 din 13.03.2010

Art. 1.In cadrul Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari,medicii veterinari care detin functiile de vicepresedinte si secretar au urmatoarele atributii:
a) pentru functia de prim vicepresedinte:
1. preia prerogativele functiei de presedinte al CMV, in lipsa acestuia;
2.reprezinta CMV pe langa organismele internationale din domeniul veterinar;

Descarcă

Hotărârea nr. 8 din 16.10.2009

Art. 1 Unităţile medicale veterinare de asistenţă: cabinete medicale veterinare individuale, cabinete medicale veterinare asociate, societăţi comerciale, înregistrate în Registrul Unic al unităţilor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică au obligaţia să deţină şi să afişeze firma la loc vizibil, respectând modelul din anexă.

Descarcă

Hotărârea nr. 7 din 16.10.2009

Art. 1 (1) Medicul veterinar trebuie să certifice numai acele date despre care are cunoştinţă direct şi personal, care pot fi confirmate de el personal sau care fac obiectul unui alt certificat din partea unui alt medic veterinar, care are cunoştinţă personală despre datele în cauză şi este autorizat să furnizeze un astfel de document.

Descarcă

Hotărârea nr. 3 din 31.01.2009

Art. 1 Cabinetele medicale veterinare sunt unităţi de asistenţă medicală veterinară organizate conform Legii 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.28 şi care desfăşoară una sau mai multe activităţi veterinare menţionate în Anexa nr.1

Hotărârea nr. 3 din 31.01.2009

Sentința Civilă nr. 1277 din 06.05.2015