Diverse

Ordin nr. 1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale

Descarcă

Documente necesare pentru obtinerea acordului pentru evacuarea apelor uzate si pentru inchieierea contractului de analiza a apelor uzate

Descarcă

Cerere pentru emiterea / modificarea acordului de preluare a apelor uzate

Descarcă

Documentie tehnica acord ape uzate

Descarcă

Hotărâre nr. 621 din 23.06.2005

privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Descarcă

Hotărâre nr. 856 din 16.08.2002

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

Descarcă

Legea nr. 241 din 29.06.2006

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Descarcă