Tehnician veterinar debutant II-I A, UM 02433 București

Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție din cadrul Unității Militare 02433 București pentru Tehnician (veterinar) debutant II-I A, la Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice / Laboratorul de epidemiologie și urgențe epidemiologice.

Principalele cerințe ale postului de Tehnician debutant II-I A: executarea activităților specifice privind starea igienico-sanitară în biobaza securizată din adăpostul de animale mici și mijlocii.

Calendarul de desfășurare a concursului, precum și condițiile și tematica concursului pot fi regăsite în documentul de mai jos.

Descarcă