Unități farmaceutice

Ordin nr. 128 din 2021

pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripție medicală cu regim special și normele metodologice referitoare la utilizarea acestora

Descarcă

Regulamentul CE 6/2019

privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE, care se aplică începând cu 28 ianuarie 2022

Descarcă

Ordin nr. 83 din 23.06.2014 (actualizat la 24.08.2018)

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar*)

Descarcă

Ordin nr. 11 din 31.01.2013

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

Descarcă

Hotărârea nr. 1.408 din 04.11.2008

privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

Descarcă

Ordin nr. 187 din 31.10.2007

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

Descarcă

Hotărârea nr. 1569 din 18.12.2002

pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare
În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 9 al in. (6) lit. b) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Descarcă