Unități asistență

Ordin nr. 83 din 23.06.2014

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar*)

Descarcă

Ordin nr. 86 din 16.10.2013

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

Descarcă

Ordin nr. 605 din 03.07.2013

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operato rilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale

Descarcă

Regulamentul nr. 122 din 12.02.2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1950/2006 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, a unei liste a substanțelor esențiale pentru tratamentul ecvideelor

Descarcă

Ordin nr. 11 din 31.01.2013

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

Descarcă

Ordin nr. 64 din 16.10.2012

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora

Descarcă

Ordin nr. 29 din 28.03.2008

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice

Descarcă

Ordin nr. 17 din 27.02.2008

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical - veterinară

Descarcă

Ordin nr. 95 din 02.04.2007

privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală

Descarcă

Ordin nr. 199 din 24.08.2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste

Descarcă