Recunoașterea diplomelor

Hotărârea Guvernului nr. 645 din 09.06.2021

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

Descarcă

Ghid de aplicare Directiva 2005/36/CE

Tot ce trebuie să știți despre recunoașterea calificărilor profesionale

Descarcă

Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Descarcă

Ghidul de certificare şi de recunoaştere pentru profesia de medic veterinar

Descarcă

Model cerere eliberare certificat de statut profesional prezent actualizat

Descarcă

Model adeverință pentru eliberarea certificatului de conformitate

Descarcă

Certificatul european cu privire la statutul profesional prezent

Descarcă

Model cerere eliberare certificat de conformitate

Descarcă

Hotărârea nr. 69 din 01.07.2016

pentru aprobarea procedurii privind recunoașterea calificării profesionale în vederea exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României pentru medicii veterinari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obținut pe teritoriul unui stat terț

Descarcă

Hotărârea nr. 68 din 01.07.2016

pentru aprobarea procedurii privind recunoașterea calificării profesionale în vederea exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României pentru medicii veterinari titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obținut pe teritoriul unui stat membru

Descarcă

Hotărârea Consiliului Național nr. 62 din 29.01.2015

pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea Certificatului de conformitate și a Certificatului european de statut profesional prezent.

Descarcă

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene

privind recunoașterea calificărilor profesionale

Descarcă

Hotărâre nr. 860 din 03.06.2004

privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

Descarcă