Program strategic

Ordinul președintelui ANSVSA nr. 175 din 29.10.2020

pentru aprobarea cadrului organizatoric de desfășurare, la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municiupiului București, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la art. 15 din Ordinul Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a modelului documentației aferente procedurii de atreibuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exercițiu bugetar anual

Descarcă

Ordinul ANSVSA nr. 35 din 30.03.2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

Descarcă

Ordinul președintelui ANSVSA nr. 139 din 31.07.2014

privind prelungirea contractelor de concesiune având ca obiect activitățile sanitar-veterinare publice cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animal la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor

Descarcă

Ordin nr. 5 din 21.01.2014

pentru aprobar ea Procedurii privind de contarea acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a b ovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

Descarcă

Hotărâre nr. 1156 din 23.12.2013

pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora

Descarcă