Legislație câini

Ordin nr. 1 din 07.01.2014

pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân.
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 13 noiembrie 2013, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Descarcă

Hotărârea nr. 1059 din 11.12.2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Descarcă

Hotărârea nr. 45 din 26.10.2013

privind metodele de eutanasie

Descarcă

Regulamentul nr. 577 din 28.06.2013

privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

Descarcă

Regulamentul nr. 576 din 12.06.2013

privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003

Descarcă

Hotărârea nr. 42 din 12.04.2013

privind cerere/solicitare/acceptare a eutansiei

Descarcă

Hotărârea nr. 24 din 03.12.2011

privind lista bolilor incurabile la câine

Descarcă

Hotărârea nr. 19 din 01.07.2011

privind „Ghidul pentru eutanasierea animalelor"

Descarcă

Ghidul pentru eutanasierea animalelor

Termenul de eutanasie deriva din termenul grec "eu" ce inseamna bine si "thanatos" ce inseamna moarte. O "moarte buna" ar fi aceea care survine cu minima durere si suferinta.

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr. 55 din 30.04.2002

privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 21.11.2001

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Descarcă