Exercitarea profesiei

Hotărârea nr. 4 din 25.10.2016

privind modificarea Hotărârii Congresului Național al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar și a Codului de deontologie medicală veterinară

Descarcă

Ordin ANSVSA nr. 83 din 23.06.2014 (actualizat la 24.08.2018)

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar

Descarcă

Hotărârea nr. 3 din 25.10.2013

pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară

Descarcă

Cod din 25.10.2013 de deontologie medicală veterinară

Art. 1 (1) Codul de deontologie medicală veterinară este elaborat în temeiul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare

Descarcă

Ordin nr. 86 din 16.10.2013

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

Descarcă

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene

privind serviciile în cadrul pieței interne

Manual

Descarcă

Ordin nr. 199 din 24.08.2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste

Descarcă

Ordonanța nr. 42 din 29.01.2004 (actualizată la 09.08.2018)

privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, intrată în vigoare la 29 ianuarie 2004 și actualizată la 9 august 2018

Descarcă

Legea nr. 160 din 30.07.1998

pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar - Varianta consolidată din 6 iulie 2018

Descarcă