Exercitarea profesiei

Hotărârea nr. 9 din 20.10.2022 a Congresului Național al Medicilor Veterinari

privind invalidarea alegerilor organizate în perioada 25.09.2022-04.10.2022 de către filiala Tulcea a Celgiului Medicilor Veterinari și de suspendare a activității acestei filiale

Descarcă

Hotărârea nr. 8 din 20.10.2022 a Congresului Național al Medicilor Veterinari

privind invalidarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Ialomița al Colegiului Medicilor Veterinari și implicit, de membru al Consiliului Național și de delegat la Congresul Național al Medicilor Veterinari

Descarcă

Ordin nr. 128 din 2021

pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripție medicală cu regim special și normele metodologice referitoare la utilizarea acestora

Descarcă

Ordonanța de Urgență nr. 117 din 22.07.2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Descarcă

Legea nr. 236 din 11.12.2019

pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative

Descarcă

Hotărârea nr. 5 din 25.10.2019

privind modificarea și completarea Hotărârii Congresului Național al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar și a Codului de deontologie medicală veterinară, adoptata de catre Congresul National al Medicilor Veterinari si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 912/12.11.2019

Descarcă

Regulamentul CE 6/2019

privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE, care se aplică începând cu 28 ianuarie 2022

Descarcă

Hotărârea nr. 4 din 25.10.2016

privind modificarea Hotărârii Congresului Național al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar și a Codului de deontologie medicală veterinară

Descarcă

Ordin ANSVSA nr. 83 din 23.06.2014 (actualizat la 24.08.2018)

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar

Descarcă

Hotărârea nr. 3 din 25.10.2013

pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară

Descarcă

Cod din 25.10.2013 de deontologie medicală veterinară

Art. 1 (1) Codul de deontologie medicală veterinară este elaborat în temeiul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare

Descarcă

Ordin nr. 86 din 16.10.2013

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

Descarcă

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene

privind serviciile în cadrul pieței interne

Manual

Descarcă

Ordin nr. 199 din 24.08.2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste

Descarcă

Ordonanța nr. 42 din 29.01.2004 (actualizată la 09.08.2018)

privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, intrată în vigoare la 29 ianuarie 2004 și actualizată la 9 august 2018

Descarcă

Legea nr. 160 din 30.07.1998

pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar - Varianta consolidată din 6 iulie 2018

Descarcă