Formulare / Cereri

Anexa 1 - Cerere înregistrare CMVA la sediul CMVI

Descarcă

Anexa 2 - Cerere înregistrare CMVA

Descarcă

Anexa 5 - Convenția de asociere a CMVI

Descarcă

Cerere aprobare prescripții

Descarcă

Cerere înregistrare clinică, spital

Descarcă

Cerere înregistrare farmacii

Descarcă

Cerere înregistrare CMVI asistență

Descarcă

Cerere punct de lucru CMVI asistență

Descarcă

Cerere eliberare carte de identitate și atestat

Descarcă

Cerere tip pentru eliberarea certificatului de conformitate, în vederea recunoașterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale

Descarcă

Cerere tip pentru reemiterea certificatului de statut profesional prezent

Descarcă

Cerere transfer

Descarcă

Cerere suspendare calitate membru

Descarcă

Cerere radiere

Descarcă

Certificatul european cu privire la statutul profesional prezent

Descarcă

Declarație pentru înregistrarea în Registrul de evidență a medicilor veterinari care prestează temporar/ocazional servicii medicale veterinare pe teritoriul României

Descarcă

Declarație privind acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Descarcă

Documente necesare înscrierii în Colegiul Medicilor Veterinari și obținerii cărții de identitate

Descarcă

Formular de raportare a reacțiilor adverse

Descarcă

Lista produselor medicinale veterinare cu autorizație de comercializare validă la data de 03.10.2018

Descarcă

Lista produselor medicinale veterinare aflate în curs de reînnoire a autorizației de comercializare la data de 03.10.2018

Descarcă

Model adeverință pentru eliberarea certificatului de conformitate

Descarcă

Model cerere de acreditare a furnizorilor de EMVC

Descarcă (.docx) Descarcă (.pdf)

Model cerere creditare evenimente

Descarcă (.docx) Descarcă (.pdf)

Model cerere de reacreditare a furnizorilor de EMVC

Descarcă (.docx) Descarcă (.pdf)

Model citație CJDL

Descarcă

Model de raport autoevaluare cabinet medical veterinar

Descarcă

Model de raport autoevaluare clinică veterinară

Descarcă

Model de raport autoevaluare spital veterinar

Descarcă

Model firme reclamă

Descarcă

Model hotărâre CJDL

Descarcă

Model inscripționare ambulanță veterinară

Descarcă

Model proces verbal de audiere CJDL

Descarcă

Model proces verbal ședință CJDL

Descarcă

Model raport autoevaluare pregătire profesională continuă

Descarcă

Notificare cu privire la medicii veterinari care prestează temporar sau ocazional servicii medicale veterinare pe teritoriul României

Descarcă

Notificare suspendare unitate

Descarcă

Notificare reluare activitate unitate

Descarcă

Notificare DSVSA

Descarcă

Registru de consultații și tratamente pentru exploatații comerciale de suine și păsări

Descarcă

Registru de consultații și tratamente pentru animale de companie

Descarcă

Registru de evidență pentru produsele stupefiante și psihotrope

Descarcă

Registru de consultații și tratamente exploatații nonprofesionale

Descarcă