Susține activitatea Colegiului Medicilor Veterinari

Conform art. 82, alin. 6 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizație non-guvernamentală ‒ asociație, fundație etc. ‒ dorește.

Practic, în acest fel, dvs. transmiteți statului modul în care doriți să fie cheltuită o parte din impozitul dumneavoastră pe venit.

Această sumă NU reprezintă o sponsorizare sau donație. Ea este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean în parte către entitatea dorită de acesta.

Dacă doriți să sprijiniți activitatea Colegiului Medicilor Veterinari prin redirecționarea a 3,5% din acest impozit plătit statului pentru venitul din anul 2022, urmați în ordine pașii de mai jos, până la data de 25 Mai 2023.

PENTRU PERSOANE FIZICE

Redirecționarea impozitului se poate realiza prin următoarele modalități:

1. Prin intermediul platformei dedicate redirecționează.ro, accesând link-ul: https://redirectioneaza.ro/colegiul-medicilor-veterinari-din-romania și urmând instrucțiunile.

2. Prin completarea și transmiterea formularului 230, urmând pașii:

Această opțiune se aplică dacă în anul 2022 ati avut venituri din salarii, pensii sau din activități independente (agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor), dacă pentru acestea din urmă NU aveți obligația depunerii Declarației Unice.

Descărcați și listați Formularul 230 precompletat cu datele Colegiului Medicilor Veterinari pentru anul 2022.

Descarcă formularul 230

Completați formularul de mână, cu majuscule. Nu este necesară completarea SUMEI, deoarece aceasta va fi calculată de către organul fiscal competent!

Bifați dacă doriți opțiunea privind redirecționarea sumei pentru o perioadă de doi ani.

Semnați apoi formularul în căsuța SEMNĂTURĂ CONTRIBUABIL

Transmiteți/Depuneți formularul printr-una din următoarele metode:

 • Scanat la adresa de e-mail: office@cmvro.ro, urmând ca formularul să fie transmis de noi către ANAF în numele dumneavoastră până la termenul-limită.

  Avem rugămintea de a vă asigura că imaginea este clară și datele pot fi citite!

 • Prin poștă, curier sau personal la sediul nostru din: Splaiul Independenței nr. 105, Sector 5, București, cod postal 050097, urmând ca formularul să fie transmis de noi către ANAF în numele dumneavoastră până la termenul-limită.
 • Prin Poșta Română, cu scrisoare recomandată, sau direct la Registratura Administrației Finanțelor Publice de care aparțineți, conform adresei din cartea de identitate.

  Lista administrațiilor financiare este disponibila aici - https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

 • Folosind serviciul on-line ANAF – Spațiul Virtual Privat, în cazul în care aveți semnătură electronica și cont creat pe site-ul ANAF.
  • Completați Formularul inteligent disponibil aici.
  • Bifați opțiunea Persoană fizică și dacă doriți opțiunea privind direcționarea sumei pentru o perioadă de doi ani.
  • Completați formularul cu datele personale, selectați Susținerea unei entități non profit/unitate de cult, completați datele Colegiului Medicilor Veterinari și selectați procentul din impozit de 3,5%.
  • Validați apoi formularul, semnați-l cu semnătura electronică și încărcați-l în SPV.

  Datele fiscale ale Colegiului Medicilor Veterinari pe care trebuie să le completați sunt:

 • Cod de identificare fiscală entitate nonprofit: 11629759
 • Denumire entitate nonprofit: Colegiul Medicilor Veterinari din România
 • Cont bancar (IBAN): RO22RNCB0071008551980046

3. Prin completarea și transmiterea Declarației Unice, dacă în anul 2022 ați avut venituri din activități independente (agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor) petru care aveți obligația depunerii Declarației Unice.

Înaceastă situație trebuie urmați următorii pași:

 • Descărcați Declarația Unică - https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html
 • Completați datele personale și secțiunile corespunzătoare situației dumneavoastră
 • Bifați subsecțiunea I9 – Destinația sumei reprezentând până la 3.5% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil
 • La subsecțiunea I9, selectați Susținerea unei entități non profit/unitate de cult, și selectați procentul din impozit de 3,5%.
 • Completați datele de identificare ale entității nonprofit după cum urmează:
  • Denumire: Colegiul Medicilor Veterinari din România
  • Cod de identificare fiscală: 11629759
  • Cont bancar: RO22RNCB0071008551980046
 • Validați formularul, semnați-l cu semnătura electronică (dacă este cazul) și încărcați-l în SPV.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colegiul Medicilor Veterinari va asigura prelucrarea datelor cu caracter personal cu bună-credință, cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt prelucrate și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (în special al Regulamentului U.E.679/2016 al Parlamentului European privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date).

De asemenea vor fi aplicate toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor Personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la această procedură, nu ezitați să ne contactați!