Regulamentul delegat UE 2020/687

al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele de prevenire și control al anumitor boli listate, care se va aplica începând cu 21 aprilie 2021

Descarcă