Precizări privind activitatea organizațiilor profesionale de profil și a unităților medicale veterinare pe durata situației stării de urgență