Prezentare generală

Colegiul Medicilor Veterinari, funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit.

Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată.

Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului.

Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic.

Primul Colegiu al Medicilor Veterinari s-a înfiinţat prin Decretul Lege nr. 3594 din 30 septembrie 1939, semnat de Regele Carol al II-lea. Colegiul a fost condus de Dr. Gheorghe Ionescu Brăila, primul său Decan. Acesta a fost organizat în 11 secţiuni corespunzătoare celor 10 Ţinuturi administrative ale ţării şi Municipiul Bucureşti.

Legea 706 din 1939

Prima lege pentru exercitarea profesiei de medic veterinar în România

Descarcă (18 MB)

Activitatea sa s-a întrerupt în anul 1948, reluându-se în anul 1998, odată cu adoptarea Legii 160/1998.

În primul său mandat postbelic, Colegiul a fost condus de Prof. Univ. Dr. Ioan Miclăuş.

Astăzi, Colegiul Medicilor Veterinari a ajuns o organizație puternică, formată din 8.820 medici veterinari care își desfășoară activitatea în cele mai diverse spectre profesionale.

Medicul veterinar este singura profesie care se află pe lanțul alimentar "de la fermă la furculiță".