Informare / Notificare publică

Colegiul Medicilor Veterinari, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 105, Sector 5, cod poștal 050097, București este operator de date cu caracter personal cu numărul 21554/2011.

Colegiul Medicilor Veterinari este gestionar al Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS) în temeiul Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor cu stăpân; în această calitate, Colegiul Medicilor Veterinari prelucrează date personale ale proprietarilor câinilor care au fost identificați și înregistrați în RECS.

Categoriile de date prelucrate, scopurile prelucrării, temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari către care pot fi divulgate datele personale colectate, durata stocării datelor, precum și drepturile persoanelor vizate sunt prezentate în cadrul INFORMĂRII/NOTIFICĂRII GENERALE, postate în secțiunea "Date cu caracter personal" de pe site-urile www.cmvro.ro și www.rompetid.ro.

Prezentul document are ca scop informarea publică privind faptul că, la solicitarea oficială a unei autorități a statului sau guvernamentale (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, instanțe de judecată, organe ale statului competente în materie penală, structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, structuri ale Poliției Locale etc.), Colegiul Medicilor Veterinari poate transmite date cu caracter personal.

Colegiul Medicilor Veterinari a desemnat responsabil cu protecția datelor.

Datele de contact ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt: telefon 021.319.45.04, fax 021.319.45.05, www.cmvro.ro, office@cmvro.ro.

Data publicării: 1 Septembrie 2018