Notificări / informări

Informare / Notificare generală

Colegiul Medicilor Veterinari, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 105, Sector 5, cod poștal 050097, București este operator de date cu caracter personal cu numărul 21554/2011.

Colegiul Medicilor Veterinari este gestionar al Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS) în temeiul Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor cu stăpân; în această calitate, Colegiul Medicilor Veterinari prelucrează următoarele date personale ale proprietarilor câinilor care au fost identificați și înregistrați în RECS: nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, serie și număr Carte de Identitate, CNP.

citește articolul


Informare / Notificare publică

Colegiul Medicilor Veterinari, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 105, Sector 5, cod poștal 050097, București este operator de date cu caracter personal cu numărul 21554/2011.

Colegiul Medicilor Veterinari este gestionar al Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS) în temeiul Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor cu stăpân; în această calitate, Colegiul Medicilor Veterinari prelucrează date personale ale proprietarilor câinilor care au fost identificați și înregistrați în RECS.

citește articolul