Recomandare a Consiliului

privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene în cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate" (One Health)

Descarcă